Verkeerseducatie, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. De App Frederik Spin is een goed hulpmiddel om je les over “het oversteken van de straat” mee te beginnen.

Nadat je de App Frederik Spin hebt laten zien laten zien kun je in een kringgesprek je leerlingen veel leren over het verkeer en in het bijzonder “het oversteken van de straat”. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn.

– oversteken over de straat
– oversteken over een zebrapad
– is een zebrapad altijd veilig
– stoppen auto’s/fietsers altijd bij een zebrapad
– wat is de meest veilige plek om over te steken
– oversteken tussen twee auto’s is dat verstandig
– links/rechts kijken

En nu naar buiten om daar te oefenen.

Hoelang duurt het voordat een auto of een fietser dichtbij is.

Zoek een rustige straat op en laat de leerlingen ervaren hoe snel een auto of een fietser rijdt. Dit kan bijvoorbeeld door te gaan tellen van af een bepaald punt. Begrippen als snel/sneller en langzaam/langzamer komen dan ook aan de orde.

Daarna kunnen we een kind de straat over laten steken. Het goed kijken hebben ze al geleerd in de les. Door bij het oversteken ook weer te tellen kunnen de leerlingen leren een goede inschatting te laten maken wanneer het moment veilig is om over te steken.

Terug in de klas!

Leuk om de leerlingen van een grote rol behangpapier zelf een zebrapad te laten maken.

Woordenschat
Begrippen die tijdens deze les worden aangeboden:

– snel – langzaam
– veraf – dichtbij
– links – rechts